kur Bractwo Kurkowe Tuchola kur

 

REGULAMIN STRZELANIA KRÓLEWSKIEGO

REGULAMIN STRZELANIA KRÓLEWSKIEGO I PROKLAMACJI KRÓLA KURKOWEGO

Tytuł Króla Kurkowego jest najzaszczytniejszą godnością naszego bractwa. Tradycja strzelania królewskiego nakazuje i zobowiązuje wszystkich braci kurkowych do stanięcia w szranki szlachetnej rywalizacji.

1. Strzelający: członkowie rzeczywiści bractwa, którzy mają opłacone na bieżąco składki i inne nakazane opłaty. Bracia występują w ubiorach regulaminowych. Kolejność strzelania ustalona drogą losowania.


2. Cel: sylwetka kura wykonana z kory, pomalowana, umieszczona na kulochwycie na wysokości ok.3 m.


3. Broń: karabinek pneumatyczny 4,5 mm lub bocznego zapłonu 5,6.


4. Dystans: odległość od celu ok. 10 m.


5. Zwycięzcy: - strącenie ostatniego kawałka kura - Król Kurkowy
  - pierwszy za nim I Rycerz
  - pierwszy przed nim II Rycerz


6. Zwycięzcy mają prawo do salwy honorowej:
  - Król 3 salwy, rycerze po 1 salwie.


7. Król Kurkowy ma prawo do:
- reprezentowania bractwa pod względem ceremonialnym,
- noszenia łańcucha królewskiego z klejnotem oraz miecza przez okres swego panowania,
- posiadania własnego herbu i pieczęci,
- zwolnienia z opłacania składek przez okres panowania,
- członkostwa w Radzie Starszych Bractwa z głosem doradczym,
- nadania trzech przywilejów.


8. Król Kurkowy ma obowiązek:
- wykupić na własność klejnot królewski,
- zakupić 100 litrów piwa na raut strzelecki,
- zorganizować Kurkowy Bal Królewski w karnawale,
- organizować życie towarzyskie w bractwie.


Medal